Permohonan untuk Bantuan Banjir One-Off RM700 akan tutup 5 petang, 2hb Disember 2017. Pemohon mesti mengisikan permohonan atas sebelum masa tutup.

Jumlah Sumbangan Terkini*

RM 18,685,003

* Dikemaskini setiap hari

Saya Ingin Menderma